Jeg er blevet kontaktet af et spændende startup som tager fat i noget som vi netop har spekuleret på. Nemlig hvordan vi monitorerer hvordan træet har det i byggeriet under taget eller inde bag leret i vores halmhus. Jeg har fået lov at teste produktet og glæder mig til at følge processen. I første omgang kan I jo lige se hvad de selv skriver om produktet:

Intelligente sensorløsning skal fremme træ i byggeriet

Woodsense er et start-up som har udviklet en intelligent IoT-løsning i form af en sensor der monitorerer mængden af fugt i træ og trækonstruktioner.

Den intelligent løsning fra Woodsense er udviklet med et ønske om at reducere ressourcespildet og fremme brugen af træ i byggebranchen. Sensoren gør det nemlig muligt både at nedsætte ressourceforbruget samt at effektivisere arbejdsprocesser i byggeriet.

For hver 1m3 træ, der anvendes i stedet for tilsvarende mængde beton eller stål, spares atmosfæren for 2 tons CO2. Det giver derfor god mening at fremme træ i byggeriet.

Men har man arbejdet med træ i bygningskonstruktioner, ved man hvor vigtigt det er, være opmærksom på træets fugtindhold, da træets egenskaber påvirkes af netop dets mængde af vand. Er fugtindholdet i træet for højt, kan træet være i risiko for at blive ødelagt af råd og svamp.

Den intelligente sensorløsning fra Woodsense monitorerer mængden af fugt i træ og trækonstruktioner. Dertil kommer, at sensoren måler det omkringliggende miljø: luftfugtighed, temperaturer og nedbørsforhold.

En af fordelene ved den intelligente løsning fra Woodsense er dels at den kan bruges på alle stadier i byggeprocessen – fra fabrik til byggeplads og til færdig konstruktion. Dermed kan man få indsigt i bygningens ydeevne og holdbarhed over til. Dels gør den intelligente fugtmåling det muligt at få tilsendt alarmer, når elementerne er udsat eller der opstår en ændring, som en pludselig lækage eller vandskade, der kan være ødelæggende for konstruktionen.

Modsat manuelle fugtmålinger gør den intelligente sensor det muligt at monitorere elementerne hele tiden. Den intelligente sensorløsning analyserer nemlig miljøet i realtid, hvilket gør det muligt at reagere, såfremt der opstår ændringer, som kalder på handling. Det kan eksempelvis være store ændringer i luftfugtigheden eller at træfugtigheden er steget drastisk indenfor kort tid.

Det er naturligvis en fordel på byggepladsen, hvor elementerne kan blive udsat for uhensigtsmæssig miljøpåvirkning. Derudover er det også velegnet i den færdige konstruktion, hvor det kan være svært at foretage fugtmåling manuelt som i svært tilgængelige loftsrum og tagkonstruktioner. Den intelligente fugtmåling er også velegnet i fritidshuset, som man måske ikke besøger så ofte og endda kan stå ubesøgt i vinterhalvåret – dermed muliggør den intelligente fugtmåling også livsforlængelse af eksisterende bygninger.

I tilfælde af fugtskader er det vigtigt at reagere hurtigt – skaderne bliver kun sværere og dyrere at udbedre med tiden. Der er derfor store fordele ved løbende fugt monitorering, da det bliver muligt at reagere på træfugt langt tidligere. For at komme skader til livs er det derfor hensigtsmæssigt at lave løbende monitorering, så vi forebyggende kan fange skader i stedet for at reagere reaktivt.

Muligheden for at sætte ind mod potentielle fugtskader eller helt undgå at de opstår, kan være med til at sænke vedligeholdelsesomkostningerne forbundet med anvendelsen af træ som byggemateriale – og dermed øge incitamentet til at bruge det bæredygtige materiale.

 

Se mere på www.woodsense.dk