Jagten på et bæredygtigt liv
1: Hvorfor besluttede vi at flytte på Friland?
Loading
/

Episode 1 introducerer podcasten og mine tanker om bæredygtighed og bæredygtig livsstil. Du kommer med til en fortælling om hvorfor vi tog beslutningen om at forlade et 200 kvm parcelhus for at flytte i en midlertidig bolig i økosamfundet Friland – for at bygge vores eget halmhus. Desuden fortæller vi historien om hvordan en nøjsom familie med en fuldtidsindtægt kan få råd til en Tesla!

Show Notes:
Her kan du læse mere om de tanker vi har gjort os før vi flyttede til Friland

http://gamesinc.dk/ecoblog/category/tanker-m-m/

Elbil:
Artikel om den tyske undersøgelse jeg henviser til om elbilers CO2 belastning.

https://finans.dk/erhverv/ECE11332413/nyt-studie-konkluderer-at-elbiler-forurener-mere-end-dieselbiler/?ctxref=ext

Klimarådets rapport som understøtter min påstand om at den tyske undersøgelse ikke holder i Danmark.

Hovedkonklusionerne i baggrundsnotatet er:

  1. Elbiler kan bidrage betydeligt til at reducere Danmarks CO2-udledning i de ikkekvotebelagte sektorer og dermed bidrage til opfyldelse af Danmarks klimamål for disse sektorer. Når elbiler erstatter benzin- og dieselbiler, reduceres CO2-udledningen fra brugen af benzin og diesel i Danmark. Da Danmark er på vej mod anvendelse af 100 pct. vedvarende energi i elproduktionen, vil elbilernes forøgelse af det danske elforbrug fra omkring år 2030 og fremefter ikke medføre CO2-udledninger fra dansk grund
  2. Brug af elbiler i Danmark i dag medfører en betydeligt lavere global CO2-udledning, end det er tilfældet for benzin- og dieselbiler af tilsvarende størrelse, også selvom CO2- udledningen fra bilproduktionen i udlandet medregnes. Det skyldes, at den gennemsnitlige CO2-udledning fra dansk elproduktion allerede i dag er forholdsvis lav, hvorfor udledningen fra elproduktion i Danmark plus udledningen fra batteri- og bilproduktionen i udlandet samlet set er mindre end dieselbilens udledning fra bilproduktion
    samt anvendelsen af diesel.
  3. CO2-udledningen fra plug-in-hybridbiler er meget afhængig af blandt andet batteristørrelse, kørselsmønster og opladningspraksis, og i nogle tilfælde vil udledningen over bilens levetid svare omtrent til udledningen fra tilsvarende effektive dieselbiler. Plugin-hybridbiler kan dog også udlede mindre CO2 end effektive dieselbiler over bilernes levetid, såfremt blandt andet batteristørrelse og brugsmønster af bilen tillader stor andel eldrift frem for benzin- eller dieseldrift.
  4. Der er ofte en relativt høj CO2-udledning forbundet med at producere batterier til elbiler. Udledningen er proportional med batteriets størrelse, og batteristørrelse er derfor
    afgørende for den samlede CO2-udledning, der udledes i produktionen af elbiler.
  5. Der er potentiale for at reducere CO2-udledningerne relateret til produktion og brug af elbiler betydeligt, såfremt både elsektoren samt batteri- og bilproduktionen omstilles fra fossil til vedvarende energi.